To je ekipa za razvoj naše občine

Ponosen sem, da smo združili moči in izbrali odlično ekipo za razvoj Mestne občine Murska Sobota. Vsak dan se občani obračajo name z idejami in predlogi. Več kot očitno je mnogo teh v preteklih letih ostalo pred vrati Mestne občine. To ni dobro. Moja vrata so odprta in le s skupnim delom in sodelovanjem bomo lahko delali dobro in postavili našo občino na zemljevid najboljših občin kar se kakovosti življenja tiče.

Še zmeraj pa vabim vse, ki želijo naši občini dobro, da se nam pridružijo, ne glede na politične barve. V lokalni skupnostih ni prostora za visoko politiko. Sedeti bomo morali za isto mizo in delati v dobro vseh ljudi.

Mitja Horvat, vaš kandidat za župana

Kandidati za občinske svetnike Gibanja Svoboda

Volilna enota 1
Mitja Horvat
mag. Mojca Breščak
Tine Novak
Marjeta Gomboc
Simon Cör
Tatjana Vuković
Josip Fabijanč

Volilna enota 2
Jure Lang
Iris Lanščak
Gorazd Kerec
Staša Horvat
Daniel Grabar, dr. med.
Snežana Slekovec
dr. Branko Škafar
Renata Pinter Vertot
Romana Tanšek Kolmanič

Volilna enota 3
Matej Grah
Nives Cajnko
Vojko Farič
Dušica Sovec
Rok Brinar
dr. Simona Šarotar Žižek
Peter Juteršnik
Aleš Ratko
Mojca Stojko Šteiner